O nas

 

Witamy na stronie internetowej Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Familia!

Oferujemy specjalistyczną terapię dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w wieku od 3 lat. Możliwe jest również przyjęcie dzieci młodszych (od 2,5 roku życia).

Dzieci przebywają na terenie placówki sześć godzin dziennie. Do godziny 13.00 zajęcia odbywają się głównie w systemie jedno dziecko – jeden opiekun. Terapeuci regularnie realizują wizyty domowe, jak również zapraszają rodziców do udziału w zajęciach na terenie placówki. Ten sposób pracy pozwala na wydobycie wszystkiego, co potencjalnie drzemie w naszych Pociechach. Krok po kroku, dzieci uczone są wypowiadania kolejnych głosek, sylab i wyrazów, naśladowania poszczególnych ruchów, rozumienia instrukcji, udziału w zajęciach z innymi dziećmi, wspólnej zabawy. Wizyty rodziców w przedszkolu zapewniają możliwość płynnej wymiany informacji, wspólnego konstruowania programów domowych, kontynuowanie pracy terapeutycznej na terenie domu czy też rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych.

Intensywna praca indywidualna jest podstawą wprowadzania dzieci na późniejszym etapie do grup rówieśniczych w przedszkolach i szkołach – na bazie Modelu Stopniowego Włączania.

Żywimy głęboką nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się zapewnić jak najlepszy start w życie wszystkim naszym małym Podopiecznym!

zespół terapeutów Przedszkola Familia