Trening Umiejętności Społecznych

1. umiejętności komunikacyjne – umiejętności konwersacyjne – ton głosu Twoje dziecko: Utrzymuje prawidłowy ton głosu, gdy ma przekazać wiadomość koledze/ koleżance (w pomieszczeniu jest cicho). Utrzymuje prawidłowy ton głosu, gdy ma przekazać wiadomość koledze/koleżance (w pomieszczeniu rożne osoby rozmawiają). Utrzymuje prawidłowy ton głosu, gdy ma przekazać wiadomość koledze/ koleżance na placu zabaw. Utrzymuje prawidłowy tonCzytaj dalej ⟶

Występ

🎄Oto nasi dzielni Aktorzy!!!🎄 Występ, który uwieńczony został spotkaniem z Mikołajem 🎁🎁🎁

Trening umiejętności społecznych cd.

Trening umiejętności społecznych (Umiejętności komunikacyjne – umiejętności konwersacyjne) Czy Twoje dziecko posiada umiejętność utrzymywania prawidłowego dystansu? Możesz ocenić to, sprawdzając czy: Wita się z osobami dorosłymi, widząc je po raz pierwszy danego dnia. Wita się z rówieśnikiem, widząc go po raz pierwszy danego dnia. Żegna się z osobami dorosłymi, opuszczając dane miejsce. Żegna się zCzytaj dalej ⟶

Trening umiejętności społecznych

Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Comunication Problems Autism Asperger Publishing Company, Shawnee Mission, Kansas Curriculum: I. Umiejętności komunikacyjne : Umiejętności konwersacyjne Współpraca w czasie zabawy Zachowania przyjacielskie II. Umiejętność zarządzania emocjami Samokontrola Empatia Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych