MGR PAULA SZEWCZYK

Pedagog specjalny Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 222/T/2018 Terapeuta ręki   Pani Paula Szewczyk uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego, kończąc studia wyższe I stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni ukończyła studia II stopnia z wychowania przedszkolnegoCzytaj dalej ⟶

MGR KINGA PRUSINOWSKA

Dyrektor przedszkola   Pedagog specjalny Diagnosta i terapeuta pedagogiczny Terapeuta dzieci i młodzieży z diagnozą spektrum autyzmu Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Doradca zawodowy   Pani Kinga Prusinowska jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym zdobyła kwalifikacje pedagoga, pedagoga specjalnego, diagnosty i terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. Kwalifikacje do pracy z dziećmi iCzytaj dalej ⟶

MGR MARIA PANEK

Pedagog specjalny Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu Terapeuta ręki   Pani Maria Panek kwalifikacje z pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończenie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie umożliwiło jej natomiast pracę terapeutyczną z osobami z diagnoząCzytaj dalej ⟶

MGR MAGDALENA NOWAK

Pedagog specjalny Logopeda   Pani Magdalena Nowak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła studia z pedagogiki specjalnej oraz filozofii. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobyła w Collegium Da Vinci w Poznaniu.   W centrum zainteresowań terapeutki jest rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, z uwzględnieniem rozwoju procesów lewo- i prawo-półkulowych warunkujących iCzytaj dalej ⟶

MGR OKSANA LAMPOWSKA

Pedagog specjalny Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 225/T/2018   Pani Oksana Lampowska uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego, kończąc wyższe studia I i II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwalifikacje z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej uzyskała w KujawskoCzytaj dalej ⟶

MGR IWONA KUBIAK

Pedagog specjalny Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 270/T/2018 Instruktor hipoterapii Kulturoznawca   Pani Iwona Kubiak kwalifikacje z pedagogiki specjalnej uzyskała w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności praktycznej pracy pogłębiła na Uniwersytecie SWPS, kończąc Stosowaną Analizę Zachowania – przygotowanie do pracy z zaburzeniami rozwoju i zachowania.  Czytaj dalej ⟶

MGR MARTYNA JURACZYK

Psycholog Pedagog specjalny   Pani Martyna Juraczyk jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na którym ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii i studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Wiedze z zakresu wspierania dzieci o nietypowym rozwoju pogłębiła podczas studiów podyplomowych – Edukacja i Terapia osób z niepełnosprawnością w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Terapeutka specjalizuje sięCzytaj dalej ⟶

MGR ANNA JAKUBOWSKA

Terapeuta pedagogiczny Pedagog specjalny Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Pracownik socjalny Pani mgr Anna Jakubowska uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w zakresie pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu z Bydgoszczy. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ukończonych wCzytaj dalej ⟶

MGR ANNA JABŁOŃSKA

Terapeuta pedagogiczny Pedagog specjalny Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu Pani mgr Anna Jabłońska uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnostyki oraz terapii pedagogicznej a także wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy”. Wiedzę pogłębiła kursem kwalifikacyjnym z pedagogiki specjalnej oraz studiami podyplomowymi zCzytaj dalej ⟶

MGR PATRYCJA CIESIELSKA

pedagog specjalny logopeda neurologopeda terapeuta ręki Pani Patrycja Ciesielska ukończyła studia I i II stopnia z pedagogiki specjalnej oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę na temat rozwoju mowy dziecka poszerza, dzięki licznym szkoleniom, kursom i stażom w ramach logopedii i neurologopedii (m.in. wczesna interwencjaCzytaj dalej ⟶