„Jesteśmy pod dużym wrażeniem funkcjonowania …

„Jesteśmy pod dużym wrażeniem funkcjonowania Przedszkola Familia. Uważamy, że w pełni zaspokaja potrzeby dzieci. Cieszymy się, że powstają takie miejsca – tak bardzo przyjazne dziecku. Podopieczni otrzymuja fachową pomoc w znanym sobie otoczeniu, bez narażania się na niepotrzebny stres. Środki dydaktyczne, materiały są indywidualnie dopasowane do potrzeb dziecka z uzględnieniem jego zainteresowań. Dzieci objęte są intensywnym, profesjonalnym programem terapeutycznym, co zwiększa ich szansę na to, by w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem uczęszczały do szkoły masowej. Przedszkole Familia wspomaga dziecko w rzeczywistym włączaniu w społeczeństwo, kulturę.”
Monika Matz, Angelika Tomaszewska, Ewa Grygiel