Pani Monika Gosławska – ewaluacja

GRATULUJEMY !!! 😃🏆

15 marca 2019 Pani mgr Monika Gosławska z bardzo dobrą oceną przeszła ewaluację pracy terapeutycznej. Nowa formuła egzaminu wymagała od Pani Moniki wykazania się nie tylko umiejętnością bezpośredniej pracy z dziećmi, ale również wiedzą teoretyczną z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej! I wielu radości w życiu prywatnym !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.