przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych w Niepublicznym Specjalnym Przedszkolu „Familia” jest Beata Urbaniak, ul. Bobolicka 14, 60-182 Poznań, NIP 7791270508
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz wykonywania rozliczeń finansowych.
  3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie i innym odbiorcom danych np. biuro rachunkowe, poczta.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.