Vielen Dank!!! Thank you!!! DZIĘKUJEMY !!! ❤❤❤

Internationales Zentrum für Autism Competence e.V.!
Wir bedanken ganz, ganz herzlich für das Geschenk, das unsere Kinder von Ihnen bekommen haben!
Ps. Otrzymaliśmy z Niemiec dwie kołderki obciążeniowe i maty sensoryczne! Darczyńcą jest Internationales Zentrum für Autism Competence e.V.
Zobacz tłumaczenie
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Z naszym zespołem współpracują fizjoterapeuci i logopedzi, którzy swoją wiedząc i codzienną pracą wspierają rozwój oraz funkcjonowanie Naszych podopiecznych.
Przedstawiamy Wam zatem osoby współpracujące z Familią.
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i tekst „mgr Katarzyna Kałużna Fizjoterapeuta mgr Zofia Opioła Fizjoterapeuta”

Pomagamy 😍🥰

Kochani ! ❤️
Niektórzy z Naszych dzielnych Przedszkolaków 👧🏼👦🏻👧🏻👦🏼, jak co roku w tym okresie czekają na Waszą pomoc 🤝. Przekazując swój 1% wspierasz ich rozwój i rehabilitacje! Ciebie to nic nie kosztuje, a dla Naszych Przedszkolaków to ogromne wsparcie !
Zapraszamy do galerii zdjęć 📸 gdzie znajdziecie numer KRS oraz cel szczegółowy, który należy wpisać w formularzu PIT. 1%
Z góry dziękujemy 💙

DR BEATA URBANIAK

Pedagog specjalny
Szkoleniowiec, wykładowca
Terapeuta i superwizor PLTB
Specjalista ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu
Konsultant
Pani Beata Urbaniak ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w zakresie pedagogiki specjalnej. Na tejże uczelni uzyskała również tytuł doktora nauk społecznych. Dysertacja „Skuteczność stosowanej analizy zachowania w rehabilitacji dzieci z autyzmem” uzyskała wyróżnienie obu recenzentów, prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz oraz prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego.
Dr Beata Urbaniak ukończyła również studia podyplomowe: „Wychowanie i terapia osób z autyzmem” (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. S. Leszczyńskiego w Lesznie), „Stosowana Analiza Zachowania w terapii osób z zaburzeniami rozwoju” (Uniwersytet SWPS), „Wychowanie przedszkolne” (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
Doświadczeniem zawodowym, które miało bardzo duży wpływ na obecnie prowadzony model terapii, było szkolenie w SORW w Gdańsku, trzymiesięczny staż w Princeton Child Development Institute (USA) oraz pobyty w domach rodzin, które z racji odległości trwały od kilku do kilkudziesięciu godzin (Niemcy: Berlin, Poczdam, Monachium; Austria: Parndorf, Baden; Francja: Aigues Mortes). To rodzice oraz ich dzieci nauczyły terapeutkę kładzenia w terapii nacisku na umiejętności funkcjonalne.
Terapeutka odbyła również staże w Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami w Aachen (Niemcy), ośrodku wczesnej interwencji w Stavanger (Norwegia). Poznała również model pracy z osobami dorosłymi z diagnozą spektrum autyzmu w Eppelheim (Niemcy) a dzięki prezydentowi Word Autism Organisation Paulowi Shattock oraz współpracy z Fundacją Dom Autysty model ESPA w Sunderland (Wielka Brytania). Współpracuje z polskimi ośrodkami: „Krok po Kroku”, „Scolar”, „Szkoły Umiem”.
Dr Beata Urbaniak od 1995r pracuje jako terapeuta i nauczyciel dzieci z niepełnosprawnościami, od roku 2004 jako terapeuta i konsultant dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na terenie Polski, Niemiec i Austrii, a od 2013 jako terapeuta i superwizor PLTB.
Specjalizuje się w określaniu pierwszych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz rozwijaniu u dzieci o nietypowym rozwoju zdolności komunikowania się z otoczeniem, w tym kształtowania pierwszych dźwięków mowy, formowania umiejętności kluczowych będących podstawą dalszego rozwoju, rozwijania podstawowych umiejętności społecznych i poznawczych. Przygotowuje dzieci do wprowadzenia w grupę rówieśniczą.
Swoje 25 letnie doświadczenie przekazuje dzieciom w bezpośredniej pracy z nimi, w pracy z ich rodzinami a także poprzez szkolenie terapeutów.
W ramach działalności szkoleniowej i akademickiej uczestniczyła jako prelegent w 12 międzynarodowych konferencjach. Prowadziła szkolenia z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Polsce, Niemczach i Austrii (zajęcia w ramach projektu unijnego ACE).
Do chwili obecnej prowadzi zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie SWPS, Paritätisches Bildungswerk LV Brandenburg, Lebenshilfe Berlin; Institut für Autismusforschung Hans E. Kehrer e.V. (IFA)Jacobs University Bremen. Kontynuuje również działalność szkoleniową.
Ukończone dodatkowe szkolenia: „Wczesne (niemowlęce) symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz innych zakłóceń rozwojowych”, „Praca nad zachowaniami niepożądanymi u osób z upośledzeniem umysłowym i autyzmem”, „Praca metodą M. Montessori”, „Kurs wstępny z pedagogiki zabawy”, „Metoda komunikacji symbolicznej Bliss”, „Alternatywne sposoby komunikacji”, „Warsztaty muzyczne metodą prof. D.Cramera”, „1 stopień Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona”, „Praca z oddechem i ciałem”, „Programy aktywności”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Uczenie precyzyjne”, „Od dźwięku do słowa”, „Teoria Ram Relacyjnych”.
Publikacje:
1. Chróst, M.; Urbaniak, B. (2003) Doświadczenia w stosowaniu terapii behawioralnej Oddziału dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu W: red. Rybicka M. Terapia behawioralna osób z autyzmem – wybrane zagadnienia, SPOA, Gdańsk
2. Chróst, M.; Urbaniak, B. (2005) Jak zorganizować czas dziecka w domu? – Plany aktywności W: red. Twardowski A. Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań
3. Urbaniak, B. (2006) Adaptive Behaviour Analysis (ABA) im Therapiezentrum für autistische Kinder in Poznan (Polen) W: Schirmer B. Psychotherapie und Autismus, Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie, Tübingen
Humboldt Universität: Referat wygłoszony na: 14. Kongress für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Beratung, Humboldt Universität – Berlin 2004
4. Urbaniak, B. (2006) Den Übergang in die Schule gestalten. Das Programm des Therapiezentrums Poznan. W: Figura, J., Friedsam, P., Heuel, J., Lang, P., Schirmer, B.: Autismus und Schule vds, Landesverband Berlin, Berlin
5. Urbaniak, B. (2010) Zaburzenia z autystycznego spektrum W: red. Jakoniuk- Diallo A., Kubiak H. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? Difin SA, Warszawa
Publikacja wyróżniona przez REKTORA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza NAGRODĄ ZESPOŁOWĄ III STOPNIA
6. PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA: Urbaniak, B.; Schirmer, B. (2012) Die Frühförderung bei Kindern mit Autismus- Spektrum-Störung Weidler Verlag
7. Urbaniak, B. (2014) Zrozumieć i pomóc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Materiały pokonferencyjne, Leszno 2014
8. PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA: Urbaniak, B. (2017) Applied Behavior Analysis (ABA) in der Therapie von Kindern mit Autismus, Kohlhammer
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

MGR GABRIELA TEUSZ

Pedagog specjalny
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 223/T/2018
Terapeuta ręki
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Pani Gabriela Teusz jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Kwalifikacje z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej uzyskała w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
Terapeutka odbyła dwuletni cykl szkoleń teoretycznych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Szkolenia uzupełnione stażami w ośrodkach terapeutycznych oraz 50 godzin pracy pod superwizją, zakończone zostały profesjonalną ewaluacją. Wysoko oceniona wiedza i umiejętności praktyczne uwieńczone zostały otrzymaniem certyfikatu terapeuty PLTB.
Pani Teusz ciągle wzbogaca swój warsztat pracy. Ukończyła kolejne szkolenia, w tym między innymi: „Od dźwięku do słowa”, „VB-Mapp”, „Picture Exchange Communication System (PECS)”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Uczenie Precyzyjne”, „Niezbędne do życia”, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż” Swoją pracę poddawała konsultacjom superwizorów z innych ośrodków terapeutycznych.
Biegłe posługiwanie się narzędziami do diagnozy terapeutyczno- pedagogicznej pozwala terapeutce na ocenę wieku rozwojowego oraz poziomu opanowania poszczególnych umiejętności. Wnikliwa ocena umiejętności kluczowych oraz umiejętności zaawansowanych staje się podstawą do konstruowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.
Tworzenie środowiska terapeutycznego jest dla Pani Teusz bardzo znaczące w procesie uczenia. Terapeutka dba o to, aby dzieci przebywały w jak najciekawszym dla siebie otoczeniu a swoimi pomysłami i indywidualnie przygotowanymi pomocami oraz aktywnościami pobudza ciekawość dzieci, inspiruje do inicjowania interakcji, zabaw oraz zdobywania nowych doświadczeń.
Wiedząc, że podstawą dalszego rozwoju jest opanowanie przez dzieci umiejętności kluczowych, terapeutka wyspecjalizowała się w uczeniu nawiązywania współpracy, koncentrowania uwagi, wysłuchiwania prostych komunikatów i wykonywania prostych instrukcji. Metodą kształtowania z zastosowaniem podpowiedzi fizycznych z powodzeniem uczy naśladowania pierwszych ruchów motorycznych oraz wypowiadania pierwszych dźwięków. W uczeniu sytuacyjnym nadaje pierwszym dźwiękom znaczenie, dzięki czemu stają się one komunikatami kierowanymi do innych osób.
W swojej pracy terapeutycznej Pani Gabriela wielokrotnie zajmowała się zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie i naukę dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.
W kręgu zainteresowań Pani Teusz znajduje się model włączania dzieci z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju do neurotypowych grup rówieśniczych. W swojej pracy zawodowej terapeutka wielokrotnie i z powodzeniem przeprowadzała proces stopniowego włączania dzieci do zaprzyjaźnionych przedszkolni i placówek. Świetne opanowanie roli nauczyciela wspomagającego i współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę pozwoliło dzieciom wdrażanym do grupy na osiąganie niezależności i samodzielności.
Duże znaczenie dla zaistnienia dzieci w grupach rówieśniczych miało wdrażanie przez terapeutkę Treningu Umiejętności Społecznych. Uczenie społecznych reguł, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania interakcji, rozwiązywania sytuacji problemowych, samokontroli owocowało w nawiązywaniu przez dzieci coraz bardziej owocnych relacji z kolegami i koleżankami z grupy.
Zespół Familii wytypował Panią Teusz do zaprezentowania w inicjatywie Wielkopolskiego Kuratorium „Postacie wielkopolskiej Oświaty”.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i wielki kot