Dyrektor

Kinga Prusinowska – pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie stosowanej analizy zachowania oraz w zakresie zarządzania oświatą.

Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jako wychowawca, terapeuta, diagnosta oraz konsultant. Organizowała warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. 

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące różnych metod diagnostycznych oraz podnoszące umiejętności terapeutyczne.

Jej zainteresowania zawodowe związane są z diagnozą i terapią dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także systemami motywacyjnymi oraz komunikacją funkcjonalną. 

Prywatnie – miłośniczka tanga argentyńskiego i gier planszowych.