Dyrektor

Dr Beata Urbaniak – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, terapeuta i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, wiceprezes Internationales Zentrum für Autismus Competence, prezes Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej. Uzyskała stopień doktorski  po obronie pracy naukowej dotyczącej praktycznych aspektów pracy z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi  noszącej tytuł: „Skuteczność stosowanej analizy zachowania w rehabilitacji dzieci z autyzmem” i uzyskaniu wyróżnienia obu recenzentów, Prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz oraz Prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego.

Od 2002 ściśle współpracuje z koordynatorem ds. autyzmu w Berlinie dr Britą Schirmer, dzięki której miała możliwość zapoznania się z systemem opieki, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w Niemczech. Prowadziła również szkolenia dla rodziców, terapeutów, nauczycieli, studentów z Niemiec oraz rozpowszechniała na konferencjach wiedzę na temat zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz skutecznych sposobów pracy.

Współpracowała również z rodzicami oraz profesjonalistami zajmującymi się terapią dzieci z autyzmem na terenie Austrii oraz Francji. Wiosną 2013 prowadziła cykl praktycznych szkoleń dla nauczycieli z Austrii i Słowacji, które odbywały się w ramach projektu unijnego ACE.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji, między innymi: „Jak zorganizować czas dziecka w domu? – Plany aktywności”, „Zaburzenia z autystycznego spektrum”, „Die Frühförderung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung”, „Applied Behavior Analysis (ABA) in der Therapie von Kindern mit Autismus”.