Anna Jakubowska

MGR ANNA JAKUBOWSKA
Terapeuta pedagogiczny
Pedagog specjalny
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Pracownik socjalny
Pani mgr Anna Jakubowska uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w zakresie pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu z Bydgoszczy.
Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ukończonych w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Szereg szkoleń z zakresu pracy Stosowaną Analizą Zachowania oraz Trening Umiejętności Społecznych a także superwizje wzbogacają jej wiedzę i praktyczne umiejętności. Obecnie współpracuje z wiodącym w Polsce ośrodkiem w zakresie pracy z dziećmi o nietypowym rozwoju „Scolar”, w tym uczestniczy w superwizjach prowadzonych przez terapeutę BCBA, panią mgr Martę Sierocką – Rogalę.
W pracy z rodzinami wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte na WSZ w Koninie, gdzie zdobyła licencjat pracownika socjalnego oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła studia z pracy socjalnej i resocjalizacji.
Wiedza, praktyczne umiejętności i ogromne zaangażowanie w pracę terapeutyczną owocuje sukcesami w rozwoju dzieci o nietypowym rozwoju, które od wielu lat terapeutka ma pod swoją opieką.
Dzięki specjalistycznym metodom terapeutka skutecznie rozwija komunikację oraz pracuje nad umiejętnościami kluczowymi dla dalszego rozwoju. Budując serdeczną relację z dziećmi, wypracowuje motywację dzieci do podejmowania współpracy, koncentrowania uwagi. Rozwija umiejętność naśladowania oraz uczenia się przez naśladowanie, rozumienia mowy, tworzenia pojęć. Wspiera rozwój ruchowy i poznawczy.
Rozwój umiejętności społecznych, w tym inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych, werbalnych i niewerbalnych oraz rozwijania umiejętności zabawy stawia w centrum pracy terapeutycznej.
Doskonale czuje się w pracy indywidualnej z dziećmi, jak i z entuzjazmem prowadzi zajęcia grupowe. Dużą wagę przykłada do współpracy z rodziną dziecka, wierząc, że wspólne i jednolite oddziaływania są najlepszym sposobem pomocy dziecku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *