MGR ANNA JABŁOŃSKA

Terapeuta pedagogiczny
Pedagog specjalny
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Pani mgr Anna Jabłońska uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnostyki oraz terapii pedagogicznej a także wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy”.

Wiedzę pogłębiła kursem kwalifikacyjnym z pedagogiki specjalnej oraz studiami podyplomowymi z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z elementami integracji sensomotorycznej. Ukończyła również kurs z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem jest rozwijanie kompetencji społecznych.

Swoją wiedzę i wysokie praktyczne umiejętności przekłada od wielu lat na owocną pracę z dziećmi o nietypowym rozwoju. Stosując metody, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi, z sukcesem uczy dzieci komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Specjalistyczne techniki uczenia wykorzystuje do uczenia umiejętności kluczowych, będących podstawą procesu uczenia się w typowym rozwoju, w tym koncentracji uwagi, współpracy, naśladowania, rozumienia mowy, wyodrębniania cech istotnych obiektów, nawiązywania relacji społecznych.

Terapeutka specjalizuje się w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, których oś stanowi rozwój komunikacji.

Na bazie wypracowanych umiejętności kluczowych uczonych w pracy indywidualnej terapeutka systematycznie wypracowuje zdolność uczenia się w grupie, w tym przyswajania wiedzy w trakcie zajęć grupowych, umiejętności przedszkolnych i wczesnoszkolnych a także coraz bardziej zaawansowanych umiejętności społecznych.

Zdolności budowania przez terapeutkę motywacji u dzieci znacząco wpływają na skuteczne uczenie rozumienia mowy, tworzenia pojęć, przyswajania wiedzy, rozwoju sprawności motorycznej zarówno z zakresu motoryki małej i dużej, jak i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Terapeutka nieustannie wzbogaca swoje umiejętności, będąc między innymi w systemie superwizji terapeutów z innych polskich ośrodków terapeutycznych. Obecnie rozpoczęła współpracę z terapeutą BCBA, panią mgr Martą Sierocką – Rogalą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *