MGR IWONA KUBIAK

Pedagog specjalny
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 270/T/2018
Instruktor hipoterapii
Kulturoznawca
 
Pani Iwona Kubiak kwalifikacje z pedagogiki specjalnej uzyskała w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności praktycznej pracy pogłębiła na Uniwersytecie SWPS, kończąc Stosowaną Analizę Zachowania – przygotowanie do pracy z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
 
W pracy terapeutycznej z rodzinami wspiera ją wiedza z zakresu kulturoznawstwa (studia ukończone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a wskazówki do pracy nad rozwojem ruchowym płyną z wiedzy instruktora hipoterapii.
 
Wiedzę i praktyczne umiejętności wzbogaca kolejnymi studiami podyplomowymi (Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie w trakcie studiów Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera) oraz szkoleniami (Trening Umiejętności Społecznych) i superwizjami.
 
Dwuletnie szkolenie z zakresu pracy metodami Stosowaną Analizą Zachowania zakończyła uzyskaniem certyfikatu terapeuty PLTB.
 
Terapeutka posiada bardzo bogaty warsztat do pracy terapeutycznej, zasobny zarówno w specjalistyczne techniki motywowania i uczenia, jak i szeroką wiedzę z zakresu rozwoju dziecka.
 
Kreowane przez Panią Kubiak środowisko terapeutyczne mobilizuje do rozwijania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, nawiązywania i wzbogacania relacji społecznych, rozwijania umiejętności kluczowych dla dalszego rozwoju, w tym koncentracji uwagi, współpracy, współdziałania, rozumienia mowy i wydarzeń otaczającej rzeczywistości.
Pracuje także nad rozwijaniem samodzielności dziecka zarówno w zakresie sprawczości, jak i czynności samoobsługowych.
 
Wykorzystywane przez terapeutkę uczenia małymi krokami z wykorzystaniem uczenie incydentalnego, uczenia metodą wyodrębnionych prób, uczenia przez obserwację przynosi wymierne, mierzalne efekty w postaci nowych komunikatów opanowywanych przez dzieci, nowego rozumianego słownictwa, nowych zabaw, nowych interakcji społecznych, nowych działań wykonywanych samodzielnie przez dzieci.
 
Zainteresowania zawodowe Pani Iwony Kubiak obejmują przebieg etapów, które przechodzą w życiu rodzice i rodzeństwo dziecka z zaburzeniami i niepełnosprawnościami a także rola rodzica w procesie edukacyjno-terapeutycznym dziecka oraz wsparcie i współpraca terapeuty z rodziną.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.