MGR KINGA PRUSINOWSKA

Dyrektor przedszkola
 
Pedagog specjalny
Diagnosta i terapeuta pedagogiczny
Terapeuta dzieci i młodzieży z diagnozą spektrum autyzmu
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Doradca zawodowy
 
Pani Kinga Prusinowska jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym zdobyła kwalifikacje pedagoga, pedagoga specjalnego, diagnosty i terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. Kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z osobami ze spektrum autyzmu oraz do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zdobyła w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności pracy terapeutycznej pogłębiła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kończąc Stosowaną Analizę Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
 
Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy pedagogicznej, pracy terapeutycznej, w tym prowadzenie diagnozy narzędziami: ADOS–2, Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL, VB-MAPP, wprowadzenie systemu komunikacyjnego PECS, prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych.
Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w systemie indywidualnym, diadzie oraz w małej grupie.
 
Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności z najbliższej sfery rozwoju dziecka w każdym aspekcie, zarówno umiejętności podstawowych, jak i zaawansowanych. Biegłość w posługiwaniu się narzędziami diagnozy poziomu poszczególnych umiejętności dziecka pozwala terapeutce na tworzenie adekwatnych do rozwoju programów edukacyjno-terapeutycznych. Szeroki wachlarz metod i technik uczenia z powodzeniem stosuje w kształtowaniu umiejętności kluczowych takich, jak koncentrowanie uwagi, tworzenie wspólnego pola uwagi, nawiązywanie współpracy, naśladowanie, wyróżnianie cech istotnych przedmiotów, rozumienie mowy.
 
Znajomość technik oceny preferencji u dzieci pozwala jej na efektywne budowanie motywacji dzieci na każdym etapie rozwojowym. Swoją osobą oraz otaczającymi pomocami tworzy jak najciekawsze środowisko terapeutyczne.
 
Dzięki szkoleniom z kręgu SAZ sprawnie operuje techniką kształtowania zachowań, w tym tworzenia pierwszych dźwięków mowy i formowania funkcjonalnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Skutecznie wprowadza naukę umiejętności społecznych, począwszy od nauki nawiązywania prostych interakcji po naukę zabawy. Narzędzia z zakresu diagnozy funkcjonalnej zachowań pozwalają jej natomiast na określenie sposobów postępowania w przypadku zachowań utrudniających nabywanie nowych umiejętności.
 
W pracy bezpośredniej dużą rolę przypisuje również nauce samodzielności, dzięki której dzieci zdobywają coraz wyższe poziomy niezależności.
Pani Kinga skutecznie wspomaga również dzieci w młodszym wieku szkolnym z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią i dysortografią. Poprzez właściwą ocenę deficytów percepcyjno-motorycznych planuje działania korekcyjne i usprawniające.
Główne zainteresowania zawodowe terapeutki związane są z diagnozą oraz terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zachowaniami kontekstowo niepoprawnymi oraz systemami motywacyjnymi i komunikacją funkcjonalną.
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *