MGR MARIA PANEK

Pedagog specjalny
Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Terapeuta ręki
 
Pani Maria Panek kwalifikacje z pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończenie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie umożliwiło jej natomiast pracę terapeutyczną z osobami z diagnozą zaburzenia ze spektrum autyzmu.
 
Terapeutka wzbogacała swój warsztat pracy, podejmując dodatkowe szkolenia, w tym uzyskała certyfikat nauczyciela- terapeuty dziecka z autyzmem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, certyfikat I i II stopnia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz ukończyła szkolenie „diagnoza-terapia- masaż”. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej m.in.: „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Fundacja Synapsis), „Jak skutecznie włączać dziecko ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej w przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych”, „Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych”, „VB-MAPP- ocena osiągania kamieni milowych rozwoju”.
 
Pani Maria posiada duże doświadczenie w stawianiu diagnozy pedagogicznej oraz tworzeniu na jej podstawie a także wprowadzaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutyczny – bardzo szczegółowo dostosowanych do każdego dziecka, z którym pracuje.
 
Szczególną uwagę zwraca na umiejętności kluczowe. Bogaty warsztat technik terapeutycznych owocnie stosuje do nauki każdej z nich, w tym do nawiązywania relacji społecznych, podejmowania współpracy, koncentrowania uwagi. Przy diagnozie braku umiejętności naśladowczych wprowadza intensywne uczenie pojedynczych ruchów z przedmiotami i bez nich, przy diagnozie problemów z rozumieniem mowy realizuje trening rozpoznawania nazw obiektów i wykonywania pierwszych poleceń, przy diagnozie braku komunikowania się za pomocą dźwięków wprowadza ćwiczenia imitacji werbalnej, które wykonywane są minimum 60 razy w ciągu dnia. Równie intensywnie pracuje nad pobudzaniem u dzieci motywacji do podejmowania nowych działań i wkładania wysiłku w proces uczenia się.
 
Pani Maria na bazie umiejętności kluczowych z powodzeniem rozwija umiejętności wyższego rzędu, w tym zdolność uczenia się w grupie (m.in. podążanie za poleceniami skierowanymi do grupy, wysłuchiwanie istotnych treści podanych na zajęciach, ich zapamiętywanie i odtwarzanie) oraz rozwijanie zaawansowanych umiejętności społecznych (m.in. wspólna zabawa, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, prowadzenie rozmów, wyrażanie swoich emocji i rozumienie emocji innych osób). Dużą wagę przykłada również do rozwoju umiejętności przedszkolnych i szkolnych, które będą miały wpływ na kolejne etapy edukacyjne dziecka. W pracy terapeutycznej uważnie słucha i współpracuje z rodzicami dzieci dając wsparcie i wskazówki do dalszej pracy.
 
Prywatnie jest miłośniczką wędrówek po polskich górach i podróży. Uwielbia aktywnie spędzać czas. Kocha łyżwiarstwo figurowe. W wolnej chwili lubi również przestudiować nowe seriale na Netflix.
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.