BEZPIECZNE PRZECHODZENIE PRZEZ ULICĘ

Jak się bawić?
Rodzic w wybranym pomieszczeniu taśmą papierową wyznacza drogę: jezdnię i chodnik; na jezdni dodatkowo przejście dla pieszych. Dzieci i członków rodziny dzieli na dwie grupy: pieszych i pojazdy. Jeden rodzic kieruje ruchem posługując się kolorowymi krążkami (symbolizującymi sygnalizację świetlną). Na znak Rodzica – pojawienie się zielonego światła dla pojazdów i czerwonego dla pieszych – ”dzieci i członkowie rodziny – samochody” poruszają się po jezdni. Podniesienie w górę żółtego krążka oznacza zmianę dotychczasowego sygnału. Na znak rodzica – zielone światło dla pieszych, a czerwone dla pojazdów – ”dzieci i członkowie rodziny – piesi” dochodzą do wyznaczonego na jezdni ”przejścia dla pieszych” i zatrzymują się.
Następnie patrzą w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo mówiąc wierszyk: „Na chodniku przystań bokiem. Popatrz w lewo bystrym okiem. Skieruj w prawo wzrok sokoli. Znowu w lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie”. (Mówiąc ten ostatni wers dzieci przechodzą przez ”przejście dla pieszych”). W trakcie zabawy wszyscy uczą się tej rymowanki. Dla lepszego utrwalenia zasad działania sygnalizacji świetlnej, jak i łatwiejszego zapamiętania wierszyka, należy zmieniać role dzieci – tzn. dzieci, które były ”pojazdami” powinny zostać ”pieszymi” i odwrotnie.
Następnie poruszajcie się w rytm piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=FPG7xrLzwUw

Co Ci będzie potrzebne?
Miejsce by wyznaczyć ulice i chodnik, taśma do wyznaczenia, tasiemki bądź krążki (zielona, czerwona i pomarańczowa), wydrukowany wierszyk do nauczenia się i co najważniejsze dobry humor! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.