ORIENTACJA PRZESTRZENNA

Jak się bawić?

Wydrukujcie przygotowaną przez nas kartę pracy z bohaterem Psiego Patrolu – Marshallem lub przygotujcie ulubioną zabawkę Waszego dziecka oraz piłkę. Jeżeli pracujecie na karcie pracy z Marshallem wytnijcie każdy obrazek osobno i ułóżcie na stole. Pokażcie dziecku palcem piłkę i zapytajcie, gdzie jest pies, tak by odpowiadając Wasze dziecko mogło użyć przyimków określających relację przestrzenne: obok, nad, pod, przed, za. Jeżeli wybraliście ćwiczenia z Waszą zabawką umieszczajcie ją w różnym położeniu względem piłki i za każdym razem nazywajcie to ułożenie, by kształtować i usprawniać rozumienie relacji przestrzennych przez Wasze dziecko.

W rozwoju mowy dziecka ważne jest tak samo rozumienie, jak i nazywanie obserwowanych zjawisk, dlatego nawet, jeżeli Wasze dziecko samo nie nazywa różnych relacji dwóch przedmiotów wy nazywajcie je głośno i powtarzajcie kilka razy usprawnicie tym samym proces uczenia się Waszego dziecka.

Co Ci będzie potrzebne?
karta pracy, ulubiona zabawka, piłka

Powodzenia 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.