Magiczne słowa

Uczenie używania zwrotów grzecznościowych, wprowadza dziecko w świat zasad społecznych i prawidłowości funkcjonowania z drugim człowiekiem. Warto przy każdej okazji zwracać uwagę dziecka na odpowiednie posługiwanie się „magicznymi słowami”

Przygotuj: wydrukowaną planszę zamieszczoną na naszej stronie, nożyczki, klej.

Jak się bawić?
Połóż przed dzieckiem planszę i wspólnie z nim przeczytaj zwroty grzecznościowe. Zapytaj, kiedy posługuje się nimi. Następnie poproś o opowiedzenie, co widzi na obrazkach przedstawiających określone sytuacje i który ze zwrotów będzie najbardziej odpowiedni. Zachęć dziecko do wycięcia zwrotów grzecznościowych i przyklejenia ich w odpowiednie miejsca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.