Łączenie cech

Kodowanie, czyli łączenie dwóch cech jest zadaniem wdrażającym w myślenie logiczne. Dzięki temu ćwiczeniu, stymulowana jest zarówno analiza i synteza wzrokowa, koncentracja uwagi oraz pamięć. Dziecko odkrywa zasadę łączenia dwóch cech obrazków i uczy się myśleć przez analogię, co przygotowuje je do nauki umiejętności matematycznych.

Przygotuj: wydrukowane plansze, nożyczki.

Jak się bawić?
Wytnij tabelki z cechami oraz kwadraty z obrazkami. Zacznij od jednej planszy. Rozłóż przed dzieckiem wycięte elementy i wskaż palcem kolor i kształt. Zachęć dziecko do dopasowania odpowiedniego elementu. Możesz zwiększyć poziom trudności, rozkładając przed dzieckiem dwie tabelki i odpowiadające im obrazki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.