Trening umiejętności społecznych cd.

Trening umiejętności społecznych (Umiejętności komunikacyjne – umiejętności konwersacyjne)

Czy Twoje dziecko posiada umiejętność utrzymywania prawidłowego dystansu?

Możesz ocenić to, sprawdzając czy:

Wita się z osobami dorosłymi, widząc je po raz pierwszy danego dnia.
Wita się z rówieśnikiem, widząc go po raz pierwszy danego dnia.
Żegna się z osobami dorosłymi, opuszczając dane miejsce.
Żegna się z rówieśnikami, opuszczając dane miejsce.
Stoi w kolejce w określonym miejscu w przedszkolu, zachowując odpowiedni dystans fizyczny od innych osób.
Stoi w kolejce w miejscach publicznych (kino, sklep), zachowując odpowiedni dystans fizyczny od innych osób.
Siedzi przy stole, nie naruszając przestrzeni innych osób (zasada: „na odległość łokcia”).
Siedzi na dywanie, nie naruszając przestrzeni innych osób (zasada: „na odległość łokcia”).
Bawi się z na dywanie, nie naruszając przestrzeni innych dzieci.
Korzysta ze środków transportu publicznego- siedzi, zachowując odpowiedni dystans fizyczny od innych osób.
Korzysta ze środków transportu publicznego – stoi, zachowując odpowiedni dystans fizyczny od innych osób.
Prosi osoby dorosłe o interesujące je zabawki.
Prosi osoby dorosłe o przedmioty, których potrzebuje np. do wykonania zadania.
Prosi rówieśników o interesujące je zabawki rówieśników.
Prosi rówieśników o przedmioty, których potrzebuje np. do wykonania zadania.
Włącza się w odpowiednim momencie do rozmowy, gdy chce coś pokazać (czeka na spojrzenie rozmówców w jego stronę lub na pauzę w rozmowie).
Włącza się w odpowiednim momencie do rozmowy, gdy czegoś potrzebuje (czeka na spojrzenie rozmówców w jego stronę lub na pauzę w rozmowie).
Włącza się w odpowiednim momencie do rozmowy, gdy chce o coś zapytać (czeka na spojrzenie rozmówców w jego stronę lub na pauzę w rozmowie).

Jeśli nie posiada tej umiejętności – nie czekaj – zacznij uczyć.

Na podstawie: Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Comunication Problems
Autism Asperger Publishing Company, Shawnee Mission, Kansas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.