Trening Umiejętności Społecznych – rozpoczynanie konwersacji

Czy nasze dziecko:
– zadaje osobie pytanie odnośnie wykonywanej przez nią czynności: „Co …?” / „Jak…?” / „Gdzie ..?” itp.
(Przykładowe sytuacje: jesz obiad razem z koleżanką; ktoś gra na Ipad; ktoś ma koszulkę ze Shrekiem; kolega układa wielką wieżę)

– zadaje osobie pytanie: „Co …?” / „Jak…?” / „Gdzie…?” odnośnie zdarzenia, które miało już miejsce (o poranne śniadanie, poprzednią zabawę, wczorajsze popołudnie, poprzedni dzień, weekend, zdarzenia z telewizji)
Przykładowe sytuacje: ktoś pokazuje zdjęcia z wakacji; spotyka kolegę po weekendzie / po chorobie; kolega wykonał właśnie bardzo trudne zadanie)

– zadaje osobie pytanie odnośnie przyszłości (np.. co będzie robił za chwilę, po przedszkolu, wieczorem, następnego dnia) Przykładowe sytuacje: planowane we wtorek wyjście do kina; kończy się dzień w przedszkolu i żegna się z kolegą)

-zadaje pytanie o zainteresowania drugiej osoby (np.. „Byłeś wczoraj na taekwondo?”)

Na podstawie: Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Communication Problems

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.