Trening Umiejętności Społecznych – umiejętność podtrzymywania rozmowy

Czy nasze Dziecko:

– podczas zabawy z nami pytania, aby dowiedzieć się, jaki przedmiot jest ukryty w pudełku/ w worku?

– podczas zabawy w „Who is who?” zadaje pytania, aby dowiedzieć się, o jaką osobę chodzi w grze?

– potrafi w zabawie przeprowadzić wywiad ze „znaną osobą”?
(Dla podtrzymania konwersacji zadaje w odpowiednich momentach różne pytania („Kto…?”, „Z kim…”, „Gdzie…?”, „Jaki …?”, „Jak…?”, „Dlaczego…?” ) – co najmniej dwie wymiany wypowiedzi)

– dla podtrzymania konwersacji komentuje w odpowiednich momentach wypowiedzi drugiej osoby (co najmniej dwie wymiany wypowiedzi) ?

– zadaje nam lub rodzeństwu pytanie o przebieg dnia i podtrzymuje rozmowę, zadając pytania i komentując wypowiedzi ?

Na podstawie: Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Communication Problems
Autism Asperger Publishing Company, Shawnee Mission, Kansas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.