Trening umiejętności społecznych

Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Comunication Problems
Autism Asperger Publishing Company, Shawnee Mission, Kansas

Curriculum:
I. Umiejętności komunikacyjne :
Umiejętności konwersacyjne
Współpraca w czasie zabawy
Zachowania przyjacielskie

II. Umiejętność zarządzania emocjami
Samokontrola
Empatia
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.