Witamy na stronie internetowej Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Familia!

Oferujemy specjalistyczną terapię dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w wieku od 3 lat. Możliwe jest również przyjęcie dzieci młodszych (od 2,5 roku życia).

Dzieci przebywają na terenie placówki sześć godzin dziennie. Dzieci, które nie mają opanowanych umiejętności kluczowych takich, jak: proste naśladowanie, rozumienie prostych poleceń, komunikowanie podstawowych próśb, podstawowe koncentrowanie się materiale zadaniowym czy zabawowym uczone są głównie w systemie jedno dziecko – jeden opiekun. Opanowanie powyższych umiejętności predysponuje dzieci do nabywania umiejętności z kolejnych etapów rozwojowych i nauki w systemie dwoje dzieci – jeden opiekun. Diagnoza oparta na VB – Mapp pozwala również niektórym dzieciom na nabywanie umiejętności uczenia się w grupie czteroosobowej lub na terenie placówki inkluzyjnej, w której realizowany jest Model Stopniowego Włączania do grupy rówieśników placówki ogólnodostępnej.

Terapeuci regularnie realizują wizyty domowe, jak również zapraszają rodziców do udziału w zajęciach na terenie placówki. Ten sposób pracy pozwala na wydobycie wszystkiego, co potencjalnie drzemie w naszych Pociechach. Krok po kroku, dzieci uczone są wypowiadania kolejnych głosek, sylab i wyrazów, naśladowania poszczególnych ruchów, rozumienia instrukcji, udziału w zajęciach z innymi dziećmi, wspólnej zabawy. Wizyty rodziców w przedszkolu zapewniają możliwość płynnej wymiany informacji, wspólnego konstruowania programów domowych, kontynuowanie pracy terapeutycznej na terenie domu czy też rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych.

Żywimy głęboką nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się zapewnić jak najlepszy start w życie wszystkim naszym małym Podopiecznym!

zespół terapeutów Przedszkola Familia