2 listopada 2018 Przedszkole nieczynne

Przypominamy, że dnia 2 listopada 2018 Przedszkole jest nieczynne.

Życzymy dobrego czasu związanego z dniem Wszystkich Świętych,

…dobrych myśli, dobrych wspomnień związanych z tymi Osobami, których nie ma już wśród nas.

Szkolenie RODO

Panie Inspektorze,
w imieniu swoim oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i pracą terapeutyczną,
dziękujemy za czas, który nam Pan poświęcił !!!

Dziękujemy za nieocenioną pomoc w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, strategii postępowania i
oczywiście za bardzo rzeczowe i profesjonalnie przeprowadzone szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych!

Podziękowania składamy również Pani Ewie, Pani Halinie i Panu Henrykowi, którzy wspomagali proces tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji naszej placówki.