Choral responding

„Choral responding – students responding orally in unison to a series of questions presented by the teacher – is the simplest, quickest way to increase student participations during group instruction. Choral responding (CR) can be used effectively with any curriculum content that meets three criteria: (a) each question, problem or item presented has only oneCzytaj dalej ⟶

Group instruction is the global norm

„Group instruction is the global norm […] and the most common teaching arrangement regardless of grade level (Hollo&Hirn 2015). Instructing more than one student, be it an entire class or a small group, presents five simultaneous challenges: maintain students’ attention, give each student sufficient opportunities to respond, provide individualized feedback for students’ responses, monitor eachCzytaj dalej ⟶

Superwizja 25 lutego 2019

Podczas wtorkowego spotkania Pani Marta Sierocka – Rogala BCBA obserwowała pracę terapeutyczną u trojga naszych dzieci. Poza analizą sposobu uczenia poszczególnych umiejętności, budowania motywacji, w tym budowania motywacji społecznej, Pani Sierocka – Rogala prześledziła programy dzieci, w tym karty do notowania. Uzyskaliśmy cenne wskazówki zarówno do pracy nad reakcjami słuchacza, mandami oraz reakcjami intrawerbalnymi, jakCzytaj dalej ⟶

Pani Monika Gosławska – ewaluacja

GRATULUJEMY !!! 😃🏆 15 marca 2019 Pani mgr Monika Gosławska z bardzo dobrą oceną przeszła ewaluację pracy terapeutycznej. Nowa formuła egzaminu wymagała od Pani Moniki wykazania się nie tylko umiejętnością bezpośredniej pracy z dziećmi, ale również wiedzą teoretyczną z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej! I wielu radości w życiu prywatnym !!!

Od dźwięku do języka

W dniach 25 i 26 lutego 2019 zespół Familii uczestniczył w szkoleniu prowadzonym przez Panią Martę Sierocką – Rogalę, BCBA: „Od dźwięku do języka – Komunikacja wg Stosowanej Analizy Zachowania”. Funkcjonalność komunikacji, trening mandowy, taktowy, intrawerbalny, wzmacnianie automatyczne, uwspólniona kontrola bodźcowa, towarzyszyły nam przez dwa dni intensywnej pracy. Pani Marto, serdecznie dziękujemy za poświęcony namCzytaj dalej ⟶

Children who use 30 to 100 pictures often begin speaking while handing over their selected pictures

„These authors claimed that children who use 30 to 100 pictures often begin speaking while handing over their selected pictures. They claimed that 30% of users begin to use single word utterances while using PECS, and 59% develop independent speech if training begins before age 5 and continues for at least a year (Bondy&Frost, 1994b)”Czytaj dalej ⟶

Tincani study

„In the Tincani (2004) study, TB and SB showed equal acquisition of independent verbal operants. One participant responded better in this area to TB while the other responded better to SB methods. While the author suggested that acquisition of verbal behavior using a communication method (either TB or SB) may vary as a function ofCzytaj dalej ⟶