Trening Umiejętności Społecznych

1. umiejętności komunikacyjne – umiejętności konwersacyjne – ton głosu

Twoje dziecko:

Utrzymuje prawidłowy ton głosu, gdy ma przekazać wiadomość koledze/ koleżance (w pomieszczeniu jest cicho).

Utrzymuje prawidłowy ton głosu, gdy ma przekazać wiadomość koledze/koleżance (w pomieszczeniu rożne osoby rozmawiają).

Utrzymuje prawidłowy ton głosu, gdy ma przekazać wiadomość koledze/ koleżance na placu zabaw.

Utrzymuje prawidłowy ton głosu, gdy ma przekazać wiadomość koledze/koleżance podczas przedstawienia / prelekcji filmu.

2. umiejętności komunikacyjne – umiejętności konwersacyjne – WITANIE SIĘ

Czy nasze dziecko:

– mówi: „Dzień dobry” do osoby dorosłej, która po raz pierwszy wchodzi danego dnia do pomieszczenia?

– odpowiada na: „Dzień dobry” wypowiedziane przez inną osobę?

-mówi „Cześć” do kolegi, który po raz pierwszy wchodzi danego dnia do pomieszczenia ?

– odpowiada na: „Cześć” wypowiedziane przez kolegę / koleżankę?

Jeśli nie – warto rozważyć uczenie tej umiejętności przy pomocy gestów, symboli lub słów 

 

3. KIEDY I JAK WKRACZAĆ W ROZMOWĘ?

Czy nasze dziecko:

1) Pyta osobę NIEZAJĘTĄ rozmową o pozwolenie:
– wyjścia do toalety (w przedszkolu/ w szkole),
– przyniesienia wody do picia,
– podejścia do kolegi/koleżanki w celu pożyczenia
potrzebnej rzeczy,
podchodząc do niej, czekając na jej spojrzenie / zwrócenie się w jego stronę, pytając: „Czy …?”

2) Pyta osobę NIEZAJĘTĄ rozmową o pozwolenie:
– wyjścia do toalety (w przedszkolu/ w szkole),
– przyniesienia wody do picia,
– podejścia do kolegi/koleżanki w celu pożyczenia
potrzebnej rzeczy,
podchodząc do niej, czekając na jej spojrzenie / zwrócenie się w jego stronę, a gdy ta osoba nie spojrzy/ nie zwróci uwagi, lekko dotykając ramienia i pytając: „Czy …?”

3) Prosi osobę NIEZAJĘTĄ rozmową o pomoc w:
– zapięciu zamka błyskawicznego,
– otwarciu pudełka,
– zrobieniu zadania,
podchodząc do niej, czekając na jej spojrzenie / zwrócenie się w jego stronę, pytając: „Czy …?”

4) Pyta osobę ZAJĘTĄ rozmową o pozwolenie:
– wyjścia do toalety (w przedszkolu/ w szkole),
– przyniesienia wody do picia,
– podejścia do kolegi/koleżanki w celu pożyczenia
potrzebnej rzeczy,
podchodząc do rozmówców, czekając na jej spojrzenie / na pauzę w rozmowie, pytając: „Czy …?”

5) Prosi osobę ZAJĘTĄ rozmową o pomoc w:
– zapięciu zamka błyskawicznego,
– otwarciu pudełka,
– zrobieniu zadania,
podchodząc do rozmówców, czekając na jej spojrzenie / na pauzę w rozmowie, pytając: „Czy …?”

6) Włącza się w interesującą je rozmowę – czekając na pauzę w rozmowie i zadając odpowiednie do tematu pytanie lub udzielając adekwatnego komentarza

7) Przychodzi powiedzieć o jakieś „niebezpiecznej sytuacji” (ktoś się skaleczył, przewrócił i nie może wstać), nie czekając na spojrzenie czy na pauzę w rozmowie

Na podstawie: Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Communication Problems
Autism Asperger Publishing Company, Shawnee Mission, Kansas

Trening umiejętności społecznych cd.

Trening umiejętności społecznych (Umiejętności komunikacyjne – umiejętności konwersacyjne)

Czy Twoje dziecko posiada umiejętność utrzymywania prawidłowego dystansu?

Możesz ocenić to, sprawdzając czy:

Wita się z osobami dorosłymi, widząc je po raz pierwszy danego dnia.
Wita się z rówieśnikiem, widząc go po raz pierwszy danego dnia.
Żegna się z osobami dorosłymi, opuszczając dane miejsce.
Żegna się z rówieśnikami, opuszczając dane miejsce.
Stoi w kolejce w określonym miejscu w przedszkolu, zachowując odpowiedni dystans fizyczny od innych osób.
Stoi w kolejce w miejscach publicznych (kino, sklep), zachowując odpowiedni dystans fizyczny od innych osób.
Siedzi przy stole, nie naruszając przestrzeni innych osób (zasada: „na odległość łokcia”).
Siedzi na dywanie, nie naruszając przestrzeni innych osób (zasada: „na odległość łokcia”).
Bawi się z na dywanie, nie naruszając przestrzeni innych dzieci.
Korzysta ze środków transportu publicznego- siedzi, zachowując odpowiedni dystans fizyczny od innych osób.
Korzysta ze środków transportu publicznego – stoi, zachowując odpowiedni dystans fizyczny od innych osób.
Prosi osoby dorosłe o interesujące je zabawki.
Prosi osoby dorosłe o przedmioty, których potrzebuje np. do wykonania zadania.
Prosi rówieśników o interesujące je zabawki rówieśników.
Prosi rówieśników o przedmioty, których potrzebuje np. do wykonania zadania.
Włącza się w odpowiednim momencie do rozmowy, gdy chce coś pokazać (czeka na spojrzenie rozmówców w jego stronę lub na pauzę w rozmowie).
Włącza się w odpowiednim momencie do rozmowy, gdy czegoś potrzebuje (czeka na spojrzenie rozmówców w jego stronę lub na pauzę w rozmowie).
Włącza się w odpowiednim momencie do rozmowy, gdy chce o coś zapytać (czeka na spojrzenie rozmówców w jego stronę lub na pauzę w rozmowie).

Jeśli nie posiada tej umiejętności – nie czekaj – zacznij uczyć.

Na podstawie: Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Comunication Problems
Autism Asperger Publishing Company, Shawnee Mission, Kansas

Trening umiejętności społecznych

Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Comunication Problems
Autism Asperger Publishing Company, Shawnee Mission, Kansas

Curriculum:
I. Umiejętności komunikacyjne :
Umiejętności konwersacyjne
Współpraca w czasie zabawy
Zachowania przyjacielskie

II. Umiejętność zarządzania emocjami
Samokontrola
Empatia
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych