Warsztaty 16 marca 2018 g. 9.00 – 18.00

W ramach XII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej poprowadzimy warsztaty związane z wprowadzaniem dzieci do grup rówieśniczych – zapisy: Uniwersytet SWPS

https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16792-xii-miedzynarodowe-sympozjum-naukowe-polskiego-towarzystwa-psychologii-behawioralnej

 

TECHNIKI SAZ W PRZYGOTOWANIU DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU DO WPROWADZENIA W GRUPĘ RÓWIEŚNICZĄ
Do przedszkoli i szkół uczęszcza coraz więcej dzieci, których rozwój odbiega od rozwoju typowego. Należą do nich między innymi dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Dzieci te najczęściej mają problemy z przetwarzaniem docierających do nich bodźców, izolują się od osób dorosłych i rówieśników, nie tolerują nowych sytuacji. Znaczna ich część nie rozumie lub rozumie z ograniczonym zakresie wypowiadane do nich komunikaty, nie posługuje się mową, koncentruje się na zachowaniach stereotypowych. Błędnym jest założenie, że bezpośrednie wprowadzenie tych dzieci do grupy przedszkolnej lub szkolnej spowoduje rozwój kontaktów społecznych, rozwinie mowę czy też nauczy zabawy. Większość dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu nie wykorzystuje uczenia się przez obserwację i samo przebywanie wśród innych dzieci nie uruchomi tego mechanizmu.

Wprowadzanie do grup rówieśników powinno nie tylko odbywać się stopniowo, ale również powinno być poprzedzone intensywnymi oddziaływaniami indywidualnymi, które wyposażą dziecko w podstawowe umiejętności takie, jak: koncentrowanie uwagi, nawiązywanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami, naśladowanie prostych ruchów, rozumienie i wykonywanie instrukcji a przede wszystkim porozumiewanie się i nawiązywanie interakcji społecznych. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostanie zarówno indywidualne uczenie umiejętności kluczowych dla rozwoju, jak i techniki pracy w grupie rówieśniczej. Na materiale filmowym oraz w podczas bezpośrednich ćwiczeń uczestnicy warsztatów zapoznają się z tym, jak uczyć przy pomocy modelowania czy też tworzenia łańcuchów zachowań. Omówione zostanie uczenie metodą wyodrębnionych prób, uczenie incydentalne oraz skrypty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *