Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka

Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. prof. Ireny Obuchowskiej powstała z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami, ich rodzinach oraz placówkach, które wspierają ich rozwój. Mottem przewodnim jej założycieli i członków zespołu są słowa Pani Profesor Ireny Obuchowskiej: „Dziecko reaguje na miłość miłością”.

Wszystkie inicjatywy, cele działań i propagowane przez Instytut idee, wyrastają z tych właśnie słów. Najważniejszą misją Fundacji jest walka o to, aby świat dzieci był przepełniony miłością, radością i zrozumieniem.

Inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wspieranie działalności placówek rehabilitacyjnych i terapeutycznych, to jedne z założeń działalności Fundacji. Jej członkowie za ogromną wartość uważają propagowanie wiedzy o ideach i zasadach pracy z dziećmi, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji.

Dla podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnościami, niezmiernie istotne jest aktywizowanie społeczeństwa do wspólnej walki o dobro tych osób, rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z nimi. Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka, stawia sobie za cel wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, kształtowanie w społeczeństwie świadomości wagi takich działań i motywowanie do ich podejmowania.

Fundacja Instytut Rehabilitacji Dziecka im. prof. Ireny Obuchowskiej wszelkie swoje działania podejmuje z nadzieją i wiarą w to, że ich zwieńczeniem będzie, jakże cenny i ważny, dziecięcy uśmiech!