MGR ALICJA ADAMEK

Pedagog specjalny,
terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
specjalista psychologii żywienia,
technik masażysta

Pani Alicja Adamek jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła studia z pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o nietypowym przebiegu rozwoju. Bogatą wiedzę oraz umiejętności praktyczne wykorzystuje w pracy z dziećmi zarówno w systemie terapii indywidualnej, jak i grupowej. Dużą uwagę przywiązuje do współpracy z rodzicami, czego wynikiem są zajęcia terapeutyczne prowadzone nie tylko w placówce, ale również na terenie domu dzieci. Uzgadnianie celów z rodzicami, tworzenie sprzyjającego rozwojowi otoczenia zarówno w placówce, jak i w domu, ciągła wymiana informacji pomiędzy terapeutką a rodzicami istotnie wpływa na proces uczenia się dzieci.

Pani mgr Alicja Adamek specjalizuje się w rozwijaniu komunikacji, w szczególności w rozwijaniu próśb o preferowane rzeczy i aktywności, o wspólne pole uwagi, o uwagę, o „zrozumienie”. Bogaty warsztat pracy skutecznie wykorzystuje również do nauki rozumienia mowy, naśladownictwa, tworzenia pojęć, usprawniania motoryki dużej i małej. Ze swobodą rozwija umiejętności podstawowe, jak i zaawansowane z zakresu rozwoju poznawczego i społecznego.

Pani Adamek nieustannie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności – obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku: Integracja Sensoryczna. Ponadto ukończyła kursy: „Trening Umiejętności Społecznych”; „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży”, „Wspieranie uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu”. Pani Alicja jest również w systemie superwizji terapeutów polskich ośrodków terapeutycznych.
Wykształcenie z zakresu psychologii żywienia oraz technika masażysty doskonale wpisuje się
w całościowy ogląd i wsparcie współpracujących z nią osób.

Zainteresowania zawodowe Pani Alicji Adamek dotyczą między innymi zaburzeń związanych z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, psychologii klinicznej oraz teorii przywiązania u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *