MGR GABRIELA TEUSZ

Pedagog specjalny
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 223/T/2018
Terapeuta ręki
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
 
Pani Gabriela Teusz jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Kwalifikacje z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej uzyskała w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
 
Terapeutka odbyła dwuletni cykl szkoleń teoretycznych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Szkolenia uzupełnione stażami w ośrodkach terapeutycznych oraz 50 godzin pracy pod superwizją, zakończone zostały profesjonalną ewaluacją. Wysoko oceniona wiedza i umiejętności praktyczne uwieńczone zostały otrzymaniem certyfikatu terapeuty PLTB.
 
Pani Teusz ciągle wzbogaca swój warsztat pracy. Ukończyła kolejne szkolenia, w tym między innymi: „Od dźwięku do słowa”, „VB-Mapp”, „Picture Exchange Communication System (PECS)”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Uczenie Precyzyjne”, „Niezbędne do życia”, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż” Swoją pracę poddawała konsultacjom superwizorów z innych ośrodków terapeutycznych.
 
Biegłe posługiwanie się narzędziami do diagnozy terapeutyczno- pedagogicznej pozwala terapeutce na ocenę wieku rozwojowego oraz poziomu opanowania poszczególnych umiejętności. Wnikliwa ocena umiejętności kluczowych oraz umiejętności zaawansowanych staje się podstawą do konstruowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.
 
Tworzenie środowiska terapeutycznego jest dla Pani Teusz bardzo znaczące w procesie uczenia. Terapeutka dba o to, aby dzieci przebywały w jak najciekawszym dla siebie otoczeniu a swoimi pomysłami i indywidualnie przygotowanymi pomocami oraz aktywnościami pobudza ciekawość dzieci, inspiruje do inicjowania interakcji, zabaw oraz zdobywania nowych doświadczeń.
 
Wiedząc, że podstawą dalszego rozwoju jest opanowanie przez dzieci umiejętności kluczowych, terapeutka wyspecjalizowała się w uczeniu nawiązywania współpracy, koncentrowania uwagi, wysłuchiwania prostych komunikatów i wykonywania prostych instrukcji. Metodą kształtowania z zastosowaniem podpowiedzi fizycznych z powodzeniem uczy naśladowania pierwszych ruchów motorycznych oraz wypowiadania pierwszych dźwięków. W uczeniu sytuacyjnym nadaje pierwszym dźwiękom znaczenie, dzięki czemu stają się one komunikatami kierowanymi do innych osób.
 
W swojej pracy terapeutycznej Pani Gabriela wielokrotnie zajmowała się zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie i naukę dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.
W kręgu zainteresowań Pani Teusz znajduje się model włączania dzieci z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju do neurotypowych grup rówieśniczych. W swojej pracy zawodowej terapeutka wielokrotnie i z powodzeniem przeprowadzała proces stopniowego włączania dzieci do zaprzyjaźnionych przedszkolni i placówek. Świetne opanowanie roli nauczyciela wspomagającego i współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę pozwoliło dzieciom wdrażanym do grupy na osiąganie niezależności i samodzielności.
 
Duże znaczenie dla zaistnienia dzieci w grupach rówieśniczych miało wdrażanie przez terapeutkę Treningu Umiejętności Społecznych. Uczenie społecznych reguł, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania interakcji, rozwiązywania sytuacji problemowych, samokontroli owocowało w nawiązywaniu przez dzieci coraz bardziej owocnych relacji z kolegami i koleżankami z grupy.
 
Zespół Familii wytypował Panią Teusz do zaprezentowania w inicjatywie Wielkopolskiego Kuratorium „Postacie wielkopolskiej Oświaty”.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.