MGR MARTYNA JURACZYK

Psycholog

Pedagog specjalny
 

Pani Martyna Juraczyk jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na którym ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii i studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Wiedze z zakresu wspierania dzieci o nietypowym rozwoju pogłębiła podczas studiów podyplomowych – Edukacja i Terapia osób z niepełnosprawnością w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Terapeutka specjalizuje się w pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjno – terapeutycznych. Programy pracy przygotowywane przez Panią Martynę zawierają umiejętności bazowe, komunikacyjne i społeczne adekwatne do aktualnego poziomu możliwości dziecka i jego strefy najbliższego rozwoju.

Zdolności budowania przez terapeutkę motywacji u dzieci znacząco wpływają na skuteczne uczenie rozumienia mowy, tworzenia pojęć, przyswajania wiedzy, rozwoju sprawności motorycznej zarówno z zakresu motoryki małej i dużej, jak i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Stosując specjalistyczne techniki uczenia z powodzeniem uczy umiejętności społecznych, począwszy od inicjowania interakcji społecznych po programy rozwoju zabawy i szukania kompromisów rówieśniczych. Wykorzystuje prawa i teorie uczenia się w celu rozwoju zachowań pożądanych oraz redukcji zachowań niepożądanych, które zakłócają bądź uniemożliwiają nabywanie nowych umiejętności poznawczych i społecznych.

Zainteresowania Pani Martyny koncentrują się wokół kształtowania zachowań pozytywnych, które rozwiną niezależność i efektywne funkcjonowanie dziecka w środowisku. Znajomość różnorodnych metod uczenia owocuje w osiąganiu przez dzieci samodzielności zarówno w czynnościach samoobsługowych, jak i podejmowaniu racjonalnych dziecięcych decyzji w zakresie podejmowanych aktywności czy zachowań społecznych. Zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone przez Panią Martynę są źródłem pozytywnych doświadczeń dla dzieci i młodzieży w nich uczestniczących.

Doświadczenie zawodowe i prywatne procentuje również we współpracy z rodzinami, które są pod jej bezpośrednią opieką. Wiedza psychologiczna i pedagogiczna jest wsparciem zarówno dla dzieci, jak i rodziców i rodzeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *