MGR MIROSŁAWA FOLTYNOWICZ

 
Logopeda
Plastyk
Etnolog
 
Pani Mirosława Foltynowicz ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa.
Logopedię studiowała w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Dodatkowo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu ukończyła Edukację Artystyczną
 
Pani Foltynowicz wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem Familię już od 5 lat. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji, tworzeniem planów terapeutycznych oraz kompleksową i całościową terapią logopedyczną. Jako plastyk prowadzi również warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Terapeutka wzbogaca i pogłębia swoją wiedzę podczas licznych szkoleń i warsztatów z zakresu diagnozy i terapii wad wymowy, metod wywoływania głosek, wspierania opóźnionego rozwoju mowy, terapii logopedycznej dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, komunikacji alternatywnej, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, ogólnorozwojowych ćwiczeń wspierających naukę czytania, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, komunikacji AAC. Swoją osobą, organizacją zajęć, inspirującymi materiałami skutecznie buduje zainteresowanie i motywację dzieci do komunikowania się oraz podejmowania wysiłku związanego z proponowanymi przez nią ćwiczeniami. Terapeutka duży nacisk kładzie na komunikację funkcjonalną, co ułatwia jej praca zarówno w środowisku przedszkolnym, jak i domowym.
 
Pani Foltynowicz ukończyła również kurs z Treningu Umiejętności Społecznych, którego program ściśle łączy z się z pracą logopedy. Uczenie umiejętności konwersacyjnych takich, jak utrzymanie prawidłowego dystansu w stosunku do partnera komunikacyjnego, witanie się, zasady włączania się w rozmowę, rozpoczynanie rozmowy, utrzymywania jej naprzemienności, trzymanie się tematu i wiele innych doskonale wpisują się we wspieranie rozwoju dzieci, u których nastąpiły zakłócenia lub opóźnienia w rozwoju mowy.
Plastyczne uzdolnienia są dodatkowym atutem w pracy logopedycznej Pani Foltynowicz z dziećmi, dając im możliwość wszechstronnego rozwoju, otwierania się na drugiego człowieka i otaczający świat oraz wyrażanie emocji. Terapeutka w swojej pracy jest przekonana, że obcowanie ze sztuką i jej tworzenie jest doskonałym wsparciem do rozwijania umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 
Wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej terapeutki sprawia, że bez problemu nawiązuje ona pozytywne relacje z dziećmi i tworzy atmosferę sprzyjającą komunikowaniu się. Adekwatnie dobierane metody i ścieżki rozwoju gwarantują Pani Mirosławie i jej małym pacjentom sukcesy w pracy logopedycznej oraz wsparcie ich wszechstronnego rozwoju.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.