MGR PATRYCJA CIESIELSKA

pedagog specjalny
logopeda
neurologopeda
terapeuta ręki

Pani Patrycja Ciesielska ukończyła studia I i II stopnia z pedagogiki specjalnej oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę na temat rozwoju mowy dziecka poszerza, dzięki licznym szkoleniom, kursom i stażom w ramach logopedii i neurologopedii (m.in. wczesna interwencja logopedyczna, wspieranie opóźnionego rozwoju mowy, masaż logopedyczny, terapia logopedyczna dzieci z ASD, Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii według podejścia Esther De Ru). Pani Patrycja uzyskała także certyfikat z zakresu Terapii Ręki I i II stopnia oraz certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych, co wyposaża jej warsztat pracy w skuteczne techniki wszechstronnego wsparcia rozwoju dzieci. Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej.

Od wielu lat pracuje z dziećmi nietypowo się rozwijającymi, wyposażając je w umiejętności kluczowe dla ich dalszego rozwoju, w tym umiejętność koncentrowania uwagi, naśladowania, nawiązywania kontaktu wzrokowego, wyróżniania cech istotnych przedmiotów. Dzięki zdolnościom nawiązywania relacji oraz stosowania różnorodnych technik terapeutycznych Pani Patrycja fantastycznie rozwija motywację dzieci do podejmowania nowych wyzwań związanych z uczeniem się. Szeroki zakres wiedzy oraz bogaty warsztat pracy terapeutka wykorzystuje w skutecznym uczeniu umiejętności społecznych, poznawczych oraz samodzielności zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym.

Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu logopedii, jak i neurologopedii umożliwiły wielu małym pacjentom rozpoczęcie i usprawnienie komunikowania się z otoczeniem. W kręgu szczególnych zainteresowań Pani mgr Ciesielskiej znajduje się kształtowanie dźwięków mowy oraz rozwijanie komunikacji, dzięki której dzieci mogą porozumiewać się z otaczającymi je osobami zarówno w sposób werbalny, jak i alternatywny. Znajomość różnorodnych technik pracy pozwala terapeutce na skuteczne usprawnianie mięśni aparatu artykulacyjnego. Pani Patrycja przywiązuje bardzo duże znaczenie do tworzenia środowiska terapeutycznego, które wyzwala chęć przekazywania informacji innym osobom w zakresie określania swoich próśb i preferencji, komentowania zdarzeń, dzielenia się uwagami na temat tego, co dzieje się wokół dziecka.

Terapeutka nieustannie wzbogaca swoje umiejętności, będąc między innymi w systemie superwizji terapeutów z innych polskich ośrodków terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *