Właściciel

Dr Beata Urbaniak

Pedagog specjalny

Szkoleniowiec, wykładowca

Terapeuta i superwizor PLTB

Specjalista ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu

Konsultant

Pani Beata Urbaniak ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w zakresie pedagogiki specjalnej. Na tejże uczelni uzyskała również tytuł doktora nauk społecznych. Dysertacja „Skuteczność stosowanej analizy zachowania w rehabilitacji dzieci z autyzmem” uzyskała wyróżnienie obu recenzentów, prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz oraz prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego.

Dr Beata Urbaniak ukończyła również studia podyplomowe: „Wychowanie i terapia osób z autyzmem” (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. S. Leszczyńskiego w Lesznie), „Stosowana Analiza Zachowania w terapii osób z zaburzeniami rozwoju” (Uniwersytet SWPS), „Wychowanie przedszkolne” (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)

Doświadczeniem zawodowym, które miało bardzo duży wpływ na obecnie prowadzony model terapii, było szkolenie w SORW w Gdańsku, trzymiesięczny staż w Princeton Child Development Institute (USA) oraz pobyty w domach rodzin (Niemcy: Berlin, Poczdam, Monachium; Austria: Parndorf, Baden; Francja: Aigues Mortes). To rodzice oraz ich dzieci nauczyły terapeutkę kładzenia w terapii nacisku na umiejętności funkcjonalne.

Terapeutka odbyła również staże w Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami w Aachen (Niemcy), ośrodku wczesnej interwencji w Stavanger (Norwegia). Poznała również model pracy z osobami dorosłymi z diagnozą spektrum autyzmu w Eppelheim (Niemcy) a dzięki prezydentowi Word Autism Organisation Paulowi Shattock oraz współpracy z Fundacją Dom Autysty model ESPA w Sunderland (Wielka Brytania). Współpracuje z polskimi ośrodkami: „Krok po Kroku”, „Scolar”, „Szkoły Umiem”.

Dr Beata Urbaniak od 1995r pracuje jako terapeuta i nauczyciel dzieci z niepełnosprawnościami, od roku 2004 jako terapeuta i konsultant dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na terenie Polski, Niemiec i Austrii, a od 2013 jako terapeuta i superwizor PLTB.

Specjalizuje się w określaniu pierwszych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz rozwijaniu u dzieci o nietypowym rozwoju zdolności komunikowania się z otoczeniem, w tym kształtowania pierwszych dźwięków mowy, formowania umiejętności kluczowych będących podstawą dalszego rozwoju, rozwijania podstawowych umiejętności społecznych i poznawczych. Przygotowuje dzieci do wprowadzenia w grupę rówieśniczą.

Swoje ponad 25-letnie doświadczenie przekazuje dzieciom w bezpośredniej pracy z nimi, w pracy z ich rodzinami a także poprzez szkolenie terapeutów.

W ramach działalności szkoleniowej i akademickiej uczestniczyła jako prelegent w 12 międzynarodowych konferencjach. Prowadziła szkolenia z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Polsce, Niemczach i Austrii (zajęcia w ramach projektu unijnego ACE).

Jest aktywnym wykładowcą akademickim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie SWPS, Paritätisches Bildungswerk LV Brandenburg, Lebenshilfe Berlin; Institut für Autismusforschung Hans E. Kehrer e.V. (IFA)Jacobs University Bremen. Kontynuuje również działalność szkoleniową.

Ukończone dodatkowe szkolenia: „Wczesne (niemowlęce) symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz innych zakłóceń rozwojowych”, „Praca nad zachowaniami niepożądanymi u osób z upośledzeniem umysłowym i autyzmem”, „Praca metodą M. Montessori”, „Kurs wstępny z pedagogiki zabawy”, „Metoda komunikacji symbolicznej Bliss”, „Alternatywne sposoby komunikacji”, „Warsztaty muzyczne metodą prof. D.Cramera”, „1 stopień Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona”, „Praca z oddechem i ciałem”, „Programy aktywności”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Uczenie precyzyjne”, „Od dźwięku do słowa”, „Teoria Ram Relacyjnych”.

Publikacje:

  1. Chróst, M.; Urbaniak, B. (2003) Doświadczenia w stosowaniu terapii behawioralnej Oddziału dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu W: red. Rybicka M. Terapia behawioralna osób z autyzmem – wybrane zagadnienia, SPOA, Gdańsk
  2. Chróst, M.; Urbaniak, B. (2005) Jak zorganizować czas dziecka w domu? – Plany aktywności W: red. Twardowski A. Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań
  3. Urbaniak, B. (2006) Adaptive Behaviour Analysis (ABA) im Therapiezentrum für autistische Kinder in Poznan (Polen) W: Schirmer B. Psychotherapie und Autismus, Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie, Tübingen (Humboldt Universität: Referat wygłoszony na: 14. Kongress für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Beratung, Humboldt Universität – Berlin 2004)
  4. Urbaniak, B. (2006) Den Übergang in die Schule gestalten. Das Programm des Therapiezentrums Poznan. W: Figura, J., Friedsam, P., Heuel, J., Lang, P., Schirmer, B.: Autismus und Schule vds, Landesverband Berlin, Berlin
  5. Urbaniak, B. (2010) Zaburzenia z autystycznego spektrum W: red. Jakoniuk- Diallo A., Kubiak H. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? Difin SA, Warszawa (Publikacja wyróżniona przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Nagrodą Zespołową III Stopnia)
  6. PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA: Urbaniak, B.; Schirmer, B. (2012) Die Frühförderung bei Kindern mit Autismus- Spektrum-Störung Weidler Verlag
  7. Urbaniak, B. (2014) Zrozumieć i pomóc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Materiały pokonferencyjne, Leszno 2014
  8. PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA: Urbaniak, B. (2017) Applied Behavior Analysis (ABA) in der Therapie von Kindern mit Autismus, Kohlhammer