Dopytywanie, gdy w rozmowie pojawia się coś niezrozumiałego – – trening umiejętności społecznych

Dziecko / Osoba Dorosła:
– Informuje, że nie rozumie w sytuacji, gdy druga osoba udzieliła instruktażu, używając skomplikowanych konstrukcji zdaniowych. Prosi o wyjaśnienie

– Informuje, że nie rozumie w sytuacji, gdy druga osoba udzieliła instrukcji do znanego zadania, ale używając obcojęzycznych słów. Prosi o wyjaśnienie.

– Informuje, że nie rozumie w sytuacji, gdy druga osoba wplotła w swoje opowiadanie obce słowa. Prosi o wyjaśnienie.

– Informuje, że nie rozumie w sytuacji, gdy druga osoba użyła idiomu

Na podstawie: Baker J.E. (2003) Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social- Communication Problems

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *